دوازدهمین کنفرانس

 کنفرانس بین 

دوازدهمین کنفرانس بین المللی

دستاوردها  و رهیافتهای  علمی و عملی  در جهان مدرن
پانزدهم دسامبر سن پترزبورگ روسیه
 

محورهای کنفرانس 

علوم اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، داندانپزشکی و داروسازی، علوم سیاسی و حقوق

منبع اصلی مطلب : حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل
برچسب ها : دوازدهمین کنفرانس
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : دوازدهمین کنفرانس بین المللی